Liên hệ

 

TẠP CHÍ VĂN

 

Phụ trách chính : Nhà văn, Tiến sĩ Phạm Ngọc Hiền

    

Thư từ, bài vở xin gửi về một trong hai địa chỉ sau:

tapchivan@gmail.com

phamngochien.com@gmail.com

 

Tapchivan.com là nơi gặp gỡ của các bạn yêu văn chương đích thực.
Bài đăng trên tapchivan.com sẽ không có nhuận bút.