Ta còn một mảnh trăng gầy

Ta đem lót ổ cho bầy chích bông.

 

Ta còn một nửa mùa đông

Định đem cầm cố cho ông lái đò.

 

Ta còn giải nắng hanh khô

Ta đem gán nợ cho cô láng giềng !

 

Ta còn một mối tình riêng

Hỏi thăm láng giềng có lấy cho không.

 

Thế là còn nửa mùa đông…

Em đi lấy chồng ! chăn ấm anh lo./.

 

Rét nàng bân 2022

Thành Cổ Vinh