Trong Truyện Kiều Nguyễn Du đã 14 lần dùng hai từ “NHỮNG LÀ“ cho những hoàn cảnh khác nhau rất tài tình: 

 1. Nước non cách mấy buồng thêu,
  NHỮNG LÀ trộm dấu thầm yêu chốc mòng.
   
 1. NHỮNG LÀ đắp nhớ đổi sầu
  Tuyết sương nhuốm nửa mái đầu hoa râm
 1. NHỮNG LÀ đo đắn ngược xuôi,
  Tiếng gà nghe đã gáy sôi mái tường.
   
 1. NHỮNG LÀ lạ nước lạ non,
  Lâm Tri vừa một tháng tròn tới nơi.
   
 1. NHỮNG LÀ lần lữa nắng mưa,
  Kiếp phong trần biết bao giờ mới thôi ?
   
 1. NHỮNG LÀ e ấp dùng dằng,
  Rút dây sợ nữa động rừng lại thôi.
   
 1. NHỮNG LÀ cười phấn cợt son,
  Đèn khuya chung bóng trăng tròn sánh vai 
 1. NHỮNG LÀ nương náu qua thì,
  Tiểu thư phải buổi mới về ninh gia.
   
 1. NHỮNG LÀ ngậm thở nuốt than,
  Tiểu thư phải buổi vấn an về nhà.
   
 1. NHỮNG LÀ oan khổ lưu ly,
  Chờ cho hết kiếp còn gì là thân. 
 1. NHỮNG LÀ phiền muộn đêm ngày,
  Xuân thu biết đã đổi thay mấy lần?

 2. 2 NHỮNG LÀ nấn ná đợi tin,
  Nắng mưa biết đã mấy phen đổi dời

 3. NHỮNG LÀ rày ước mai ao,
  Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình!
   Và 

3151, NHỮNG LÀ/như/ âu yếm vành ngoài,
        Còn toan mở mặt với người cho qua,

Như vậy Nguyễn Du dùng hai từ này rất dễ dàng, khéo léo và rất nhiều lần. Vậy mà cho đến nay tôi chỉ thấy đúng một nhà thơ có danh tiếng dùng đựơc một lần hai từ ‘‘Những là‘‘ này mà thôi. Nguyễn Du quả là bậc thầy dùng chữ có một không hai.

Có ai tìm ra bài thơ và nhà thơ đó không? Và trong kho tàng thơ lục bát gồm hàng trăm ngàn bài có nhà thơ nào khác đã dùng hai từ này nữa không?

Giải thưởng: Tôi xin trao một giải thưởng hai triệu đồng cho ai tìm ra đáp án đầu tiên và trước ngày 01.04.2023. Đáp án đúng được nhận thưởng phải đáp ứng thêm những điều sau đây:

- Hai chữ ‘‘Những là‘‘ phải ở đầu câu như trong Truyện Kiều,

- Họ của tác giả có chứa chữ n, lót không có dấu thanh, tên có chứa chữ a,

-Quê gốc của tác giả có hai từ, một từ có chữ n còn từ nữa chứa chữ a,

-Người tham gia giải không phải là tác giả của bài thơ,

Chú ý rằng những điều này chỉ giống như mật mã để nhận biết lời giải đúng, trúng thưởng đã xác đ̣nh trước, chứ không làm khó thêm việc tìm lời giải. Đáp án kèm số tài khoản xin gửi về huyvietnguyen@gmx.net để xác nhận.

Nguyễn Huy Việt