Nhà văn Phan Trang Hy (Đà Nẵng) vừa cho ra mắt tập truyện ngắn Phóng sinh chữ nghĩa (NXB Hội nhà văn, 2018). Tập truyện dày 200 trang, gồm 17 truyện ngắn. Một số truyện mang tính chất ký sự, chủ yếu viết về đề tài biển đảo quê hương. Tập truyện thể hiện những góc nhìn đa dạng của tác giả về cuộc sống muôn màu đang diễn ra trên quê hương mình. Trong nhiều truyện, tác giả đã khéo léo đan xen những yếu tố thực và ảo giống như trong tiểu thuyết “Người hay là những cơn mơ mạo danh” mà ông đã xuất bản năm 2015. Phóng sinh chữ nghĩa là tập sách thứ tư của nhà văn Phan Trang Hy.

Phạm Ngọc Hiền