Mai Thị Liên Giang (ĐH Quảng Bình) vừa cho ra mắt tập tiểu luận phê bình “An trú miền đọc” (NXB Hội nhà văn, 2018). Sách dày 330 trang, khổ 14.5 X 20.5, bìa đẹp, trình bày tao nhã. Tập sách gồm có 26 bài viết của tác giả và một bài tựa của PGS.TS Lý Hoài Thu. Nội dung chính của tập sách đề cập đến những hiện tượng văn học đương đại. Tác giả tiếp cận các tác phẩm chủ yếu từ góc độ Mỹ học tiếp nhận. Đây là thế mạnh của tác giả. Năm 2015, TS. Mai Thị Liên Giang đã cho mắt tập chuyên luận “Chủ thể tiếp nhận và lịch sử tiếp nhận Thơ mới”. Tập tiểu luận phê bình “An trú miền đọc” là cuốn sách thứ hai của TS. Mai Thị Liên Giang. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.