Nhà xuất bản Tổng hợp vừa ra mắt cuốn sách: “Tiếp cận tác phẩm văn chương từ góc độ Thi pháp học” (Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và sinh viên Ngữ văn) của TS Phạm Ngọc Hiền (NXB Tổng hợp, 2018). Tapchivan.com xin giới thiệu một số hình ảnh của cuốn sách:

Sách được bán trên mạng:

Tiki.vn: https://tiki.vn/tiep-can-tac-pham-van-chuong-tu-goc-do-thi-phap-hoc-p5828979.html

Fahasa.com: https://www.fahasa.com/tiep-can-tac-pham-van-chuong-tu-goc-do-thi-phap-hoc.html

Lazada: https://www.lazada.vn/products/tiep-can-tac-pham-van-chuong-tu-goc-do-thi-phap-hoc

Vinabook.com: https://www.vinabook.com/tiep-can-tac-pham-van-chuong-tu-goc-do-thi-phap-hoc-p84857.html

Nhà sách Phương Nam: http://nhasachphuongnam.com/tiep-can-tac-pham-van-chuong-tu-goc-do-thi-phap-hoc-p106994.html

Nhà sách Nhân văn: https://nhanvan.vn/tiep-can-tac-pham-van-chuong-tu-goc-do-thi-phap-hoc.html

Nhà xuất bản Tổng hợp: https://nxbhcm.com.vn/2/tiep-can-tac-pham-van-chuong-tu-goc-do-thi-phap-hoc-tai-lieu-tham-khao-dung-trong-nha-truong-3704

Đọc sách Ebook: https://sachweb.com/sach-van-hoa-xa-hoi-m10/sach-tiep-can-tac-pham-van-chuong-tu-goc-do-thi-phap-hoc-tai-lieu-tham-khao-dung-trong-nha-truong--dt2806.html