(Nhân ngày giỗ đầu của mẹ)

Mẹ thành ngày xửa ngày xưa
Bạc bời nón lá, che mưa cuộc đời
Mẹ thành cổ tích không lời
An nhiên khuất núi tránh trời bão dông !

Mẹ thành tên của dòng sông
Thành hoa cỏ nội, hương đồng mà nên
Nuôi ta “Ăn chắc mặc bền”
Nâu sồng từ đất, tuổi tên từ làng.

Dặm trường cách trở đò giang
Trời thương xót mẹ, nhẹ nhàng mưa Ngâu
Khăn tang chít bạc nỗi sầu
Con về quảy nhớ qua cầu cô đơn./.

SN con 22/9/22